Spring naar hoofd-inhoud

De Stichting Huurdersbelangen (SHB)

De Stichting Huurdersbelangen (SHB) behartigt de belangen van de huurders in de ruimste zin van het woord. De leden van de stichting overleggen regelmatig met de directie en zijn een belangrijke gesprekspartner voor de directie. De huurdersorganisatie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de corporatie. Soms is advies vragen zelfs wettelijk verplicht. Regelmatig vindt overleg plaats over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud en sloop. Voor individuele klachten kunt u rechtstreeks bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen terecht.

Statuten
In onze statuten stelden we de basisregels voor onze stichting op. Denk hierbij aan het aantal bestuursleden, hoe besluiten genomen worden en de bevoegdheden van het bestuur.

De statuten van onze stichting vindt u hier.

Samenwerkingsovereenkomst
De SHB is de officiƫle gesprekspartner van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Dat is wettelijk geregeld in de Overlegwet en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De Overlegwet is de wet op het overleg huurders/verhuurders. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt, over welke onderwerpen we informatie, advies of instemmingrecht hebben en de (financiƫle) ondersteuning. Tijdens het overleg met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen komen dan ook zaken aan de orde die te maken hebben met het algemene beleid van de corporatie. Het kan dan betrekking hebben op alle huurders, maar ook op bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen of bewoners uit sloopprojecten. Onderwerpen die regelmatig terugkomen op de agenda zijn:

  • betaalbaarheid
  • duurzaamheid(energiebesparing)
  • sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen
  • leefbaarheid
  • huisvesting bijzondere doelgroepen

De samenwerkingsovereenkomst vindt u hier.

Rooster van aftreden

 Benoemd per:Aftredend per:Herkiesbaar
Dhr. P. Kienhuis**01-07-201830-06-2022ja
Mw. M. Vermeulen01-02-201931-01-2023ja
Mw. G. van den Abeele01-09-202031-08-2024ja
Mw. H. de Jaeger24-08-202123-08-2025ja
Dhr. J. Vermeulen24-08-202123-08-2025ja
De heer P.M. Kesteloo17-01-202216-01-2026nee

** Technisch voorzitter