Spring naar hoofd-inhoud

Huurcommissie

Klachten over uw huurkosten
Heeft u een klacht over de huurprijs, het onderhoud van uw woning, over de servicekosten of eventuele nutsvoorzieningen en vindt u samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hiervoor geen oplossing? De huurcommissie helpt u bij het oplossen van deze klachten. Maar  voordat u een beroep doet op de huurcommissie hopen we dat u contact opneemt met de SHB. Ook wij kunnen hierin misschien wat  voor u betekenen. Onze meerwaarde is dat we de juiste contactpersonen binnen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen weten te vinden. Ook kan het zijn dat meerdere bewoners ontevreden over iets zijn. Dit kunnen we dan gezamenlijk oppakken. Mocht dit dan toch geen oplossing naar uw tevredenheid bieden dan kunt u de stap naar de huurcommissie alsnog nemen.

De huurcommissie
Elke huurder kan een beroep doen op de huurcommissie. Zij beoordelen de situatie en doen hierover een uitspraak. Een uitspraak van de huurcommissie is bindend. De huurcommissie is een onafhankelijke overheidsinstelling. Naast het beoordelen van de ernst van individuele klachten verstrekt de huurcommissie ook informatie door middel van brochures en via hun website.

Een verzoek kunt u indienen via hun website. Hier kunt u een formulier digitaal invullen of een formulier downloaden dat u ingevuld stuurt naar de Huurcommissie; postbus 16495; 2500 BL Den Haag.