Spring naar hoofd-inhoud

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website heeft een informatief karakter waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De stichting is niet aansprakelijk voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van onze website, de informatie die op of door deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site elektronisch aan de Stichting Huurdersbelangen wordt gezonden of aan u wordt gezonden en het verlies van gegevens.

Gebruik van deze website
Wij stelden de website zeer zorgvuldig op en proberen deze zo goed mogelijk actueel te houden. Ondanks dat kunnen wij niet altijd een volledige (technische) betrouwbaarheid garanderen. De Stichting Huurdersbelangen heeft het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u zo nodig aan na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Links
Op onze website kunt u verwezen worden naar informatie, producten en diensten van derden. Wij staan niet garant voor deze verwijzing naar informatie, producten en diensten. Deze websites/organisaties zijn niet verbonden aan de Stichting Huurdersbelangen. Wanneer u gebruik maakt van de informatie en diensten van derden is dit voor uw eigen risico.

Eigendom
Niets van deze website mag u kopiĆ«ren, downloaden of op een andere manier openbaar maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Huurdersbelangen. De Stichting Huurdersbelangen behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie zoals teksten, foto's, illustraties en logo's.

De Stichting Huurdersbelangen, statutair gevestigd te Terneuzen, Kamer van Koophandel nummer 22046440.