Spring naar hoofd-inhoud

Yoshi Vermeulen

“Wij vertegenwoordigen de individuele huurders in Zeeuws-Vlaanderen. Zij hebben via ons een stem.”

Yoshi Vermeulen (67) uit Sluis is een bekende West-Zeeuws-Vlaming. De Sluisenaar was tot aan zijn pensionering werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Zijn werkgever was de gemeente Sluis. Regels en voorschriften hoor je te handhaven, stelt Yoshi Vermeulen vast, anders hebben ze geen nut. Overtreders die bekeurd worden, zijn in de meeste gevallen ‘not amused’. Als BOA moet je met boosheid om kunnen gaan, aldus Yoshi. Kalm blijven is vaak de beste remedie. Vermeulen was tevens marktmeester.

Nieuw bestuurslid

De Sluisenaar is onlangs toegetreden tot het bestuur van de SHB Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Yoshi Vermeulen, zelf huurder (een voorwaarde voor bestuursleden), ziet een belangrijke taak weggelegd voor de SHB. “Wij vertegenwoordigen de individuele huurders in Zeeuws-Vlaanderen. Zij hebben via ons een stem.” Anno 2021 ligt er nogal wat op het bordje van de woningcorporatie. De woningmarkt is de laatste jaren enorm in beweging. De prijzen van koopwoningen zijn explosief gestegen. Dat maakt een eigen woning voor starters minder bereikbaar. Dit zorgt voor meer druk op de sociale huursector. Zeeuws-Vlaanderen is geen eiland. De landelijke trends zie je ook hier, meent Yoshi Vermeulen.


SHB kijkt naar het algemeen belang

De SHB handelt geen klachten van individuele huurders af. Daarvoor kun je terecht bij de woonstichting zelf. “Zitten huurders met een bepaald probleem, dan mogen ze altijd contact met ons opnemen. Wij kijken naar het algemeen belang en kunnen zaken richting de directie signaleren.” De directie kent het bestuur van de SHB in belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging, bouwplannen en de meerjarenplanning qua onderhoud.
Yoshi: “Al met al is het een vrij ingewikkelde materie.” Door het volgen van online cursussen kunnen nieuwe bestuursleden zich die snel eigen maken. In kleine kernen in Zeeuws-Vlaanderen zijn er de voorbije jaren door verschillende oorzaken, onder andere de verhuurderheffing van het Rijk, nauwelijks sociale huurwoningen gebouwd, laat het bestuurslid weten. Wat hem betreft komt daar snel verandering in. “Het is van groot belang voor de leefbaarheid.”