Spring naar hoofd-inhoud

Agenda

De SHB vergadert gemiddeld één keer per maand (behalve in de zomermaanden) en voert ongeveer vier keer per jaar overleg met de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Het vergaderschema voor 2019: 22 oktober, 05 november, 03 en 17 december (onder voorbehoud.)

In 2020 willen wij, samen met Woongoed ZVL, een (thema)bijeenkomst organiseren. Meer informatie over de data en het programma hopen wij u begin 2020 te kunnen meedelen.