Spring naar hoofd-inhoud

Klantenpanel

In 2017 startte Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met het klantenpanel. Het klantenpanel bestaat uit een zo’n tien huurders. Met deze huurders gaat de corporatie in gesprek over de diensten en producten die de corporatie levert. De corporatie wil het gesprek aangaan met de huurders om te weten wat er leeft. De SHB vindt dit een zeer goed initiatief. Ook wij vinden het belangrijk de huurders te horen. Wij proberen dan ook altijd aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten. Over de onderwerpen die ter sprake komen, kunnen wij zo nodig in gesprek met de directie.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen organiseert regelmatig bijeenkomsten met het klantenpanel over diverse onderwerpen. De corporatie vraagt naar uw mening over onder andere beleidsthema’s zoals woonlasten, jongerenhuisvesting en duurzaamheid. De uitkomsten gebruikt zij om de producten en diensten te verbeteren of te verwerken in het beleid. Het is de bedoeling dat er vier keer per jaar een bijeenkomst plaatsvindt om over verschillende onderwerpen te praten. In 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats. We hebben kennis gemaakt met elkaar en bespraken wat de bedoeling is van het klantenpanel. De mogelijke onderwerpen waarover gesproken kan worden tijdens de volgende bijeenkomsten zijn:

  • Social Media
  • Ondernemingsplan
  • Digitale nieuwsbrieven
  • Stichting Huurdersbelangen
  • WoongoedNieuws
  • Onze kernwaarden
  • Dag van het huren
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid

Interesse
Heeft u interesse om uw stem te laten horen en deel te nemen aan het klantenpanel, meld u dan aan via communicatie@woongoedzvl.nl.