Spring naar hoofd-inhoud

Peter Kienhuis, Terneuzen

Het kan soms anders lopen dan je denkt. Mijn partner en ik zochten veertien jaar geleden een tijdelijke woning in Zeeuws-Vlaanderen omdat ons huis in Gent werd verbouwd. In Sas van Gent vonden we destijds een huurwoning. Het was de bedoeling dat we na een paar maanden terug zouden gaan naar Gent. Het beviel ons in Sas van Gent daarentegen zo goed dat we bleven. In 2018 verhuisden we naar een huurwoning van Clavis in Terneuzen.

Je moet bereid zijn om naar elkaar te luisteren
Ik trad op 1 januari 2017 toe tot het bestuur van de SHB. Wil je mee kunnen discussiëren in het bestuur dan moet je dossierkennis hebben. Daar hoort ook taaie kost bij zoals de nieuwe Woningwet waarin is bepaald dat woningcorporaties zich moeten richten op hun kerntaak: het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. De leefbaarheid in dorpen en kleine stadjes in de regio staat onder druk. Zeeuws-Vlaanderen vergrijst. De gemeenten en woningcorporaties in de regio maakten gezamenlijk afspraken om de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan. Gemakkelijk is dat zeker niet. Je moet wel bereid zijn om naar elkaar te luisteren om iets te bereiken.

Peter Kienhuis bij SHB in nieuwe rol: nu onafhankelijk voorzitter
Omdat ik nu huur bij Clavis was het mogelijk om per 1 juli 2018 de voorzittershamer over te nemen. De voorzitter moet namelijk onafhankelijk zijn. Er ligt heel wat op het bordje van de SHB. Ik ken de dossiers inmiddels door en door. Sloop en nieuwbouw is er één van. De vergrijzing en leefbaarheid zijn twee onderwerpen die daar direct aan gelinkt kunnen worden. In het nieuwbouwprogramma is veel aandacht voor duurzaamheid. In de toekomst wordt alleen nog gasloos gebouwd. De warmtepomp in combinatie met zonnepanelen en vloerverwarming is het alternatief voor gas. Inmiddels zijn verschillende projecten gerealiseerd.

Goed overleg
Het gaat om woongenot en daar mogen wij als huurdersorganisatie kritisch op zijn. Het SHB-bestuur heeft oog voor alle doelgroepen, jong en oud. Zo is het jongerenhuisvestingsbeleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ook een aandachtspunt van het SHB-bestuur. We vergaderen best veel. De lijnen bij de corporatie zijn kort. Dat maakt het prettig werken. Er zijn goede contacten met vertegenwoordigers van de huurdersbelangenorganisaties van de andere corporaties in de regio. De stichting zit ook aan tafel bij het overleg over de prestatieafspraken met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. Zijn we het niet eens dan laat het stichtingsbestuur een duidelijk tegengeluid horen. We staan voor onze huurders.

Peter Kienhuis