Spring naar hoofd-inhoud

Piet Kesteloo, Breskens

Nieuw SHB-lid Piet Kesteloo brengt een berg bestuurservaring mee
Van een koopwoning naar een huurwoning. Daar heeft Piet Kesteloo (71) uit Breskens, het nieuwe bestuurslid van de SHB, ervaring mee. Piet en echtgenote Ria wilden kleiner gaan wonen. De bungalow werd te groot. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bood ze een levensloopbestendige woning aan in de Burgemeester Gerritsenstraat. Met het inpakken van de verhuisdozen werd toch nog even gewacht en van uitstel kwam afstel. De potentiële koper haakte af en de Kesteloos bleven in de bungalow wonen. Uiteindelijk lukte het toch om een koper te vinden. Piet en Ria gingen particulier huren. De grootte van dit huis werd steeds meer een belasting. Ze klopten opnieuw aan bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Die wees hen bij toeval dezelfde levensloopbestendige woning in de Burgemeester Gerritsenstraat toe die ze jaren daarvoor ook al eens drie maanden hadden gehuurd. Vorige zomer verhuisden ze.

De nieuwe penningmeester
Piet heeft een bankachtergrond. Hij werkte bij ABN en de Rabobank. Dat komt goed van pas. “De SHB heeft gevraagd het penningmeesterschap op me te nemen in het bestuur. Daar heb ik ervaring mee en ik heb dus ja gezegd.” In het SHB-bestuur is Piet Kesteloo de enige West-Zeeuws-Vlaming. De Bressiaander weet waar hij aan begint. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring. Zo stond hij aan de wieg van de Bedrijfsbelangenvereniging Breskens. Verder is Piet Kesteloo als secretaris verbonden aan Stichting Oorlogsmonument Breskens en hij is penningmeester van het plaatselijk Zonnebloembestuur. Tevens is hij actief bij de computerclub voor senioren in Breskens als assistent-docent. Op de rol van de Stichting Huurdersbelangen heeft Piet een heldere visie. “We komen op voor de belangen van alle huurders”, zegt hij. De SHB concentreert zich op belangrijke onderwerpen als sloop en nieuwbouw, leefbaarheid, onderhoud, duurzaamheid en het huurverhogingsbeleid. Met Ralph van Dijk, directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, heeft het SHB-bestuur regelmatig overleg. Piet: “De gesprekken vinden plaats in een open sfeer. Alles is bespreekbaar.”