Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

WoongoedNieuws

Beste huurders

Voor u ligt alweer het laatste WoongoedNieuws van dit jaar. Ook dit jaar is door corona alles anders verlopen dan we hadden gehoopt.

Trainingsdag

Ondanks dat volgden wij op 5 oktober toch een trainingsdag van de Woonbond. Het thema van deze dag was: Het toewijzingsbeleid en de rechten van huurders bij sloop- en nieuwbouw projecten. We namen kennis van de regels en wetgeving rondom verhuizing (blijvend of tijdelijk) vanwege sloop: waar heb je als huurder recht op en hoe vult Woongoed Zeeuws-Vlaanderen dit in? Deze dag was zeer leerzaam en goed verzorgd. Onze dank gaat uit naar Woongoed Zeeuws-Vlaanderen die dit mogelijk maakte. Daarnaast leerden we ook de twee nieuwe leden, Hennie en Yoshi, beter kennen.

Bewonersdag

Volgend jaar willen we weer een bewoners dag organiseren. We hopen uiteraard dat dit door kan gaan en corona wederom geen roet in het eten gooit. In de volgende uitgave van het WoongoedNieuws komen we hierop terug. Wij zijn in ieder geval al bezig met de invulling van deze dag.  

Voor nu wensen wij u een voorspoedig 2022.

 Peter, Piet, Yoshi, Gaby, Hennie en Monique.

Terug