Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Prestatie afspraken

Stichting Huurders Belangen (SHB) is aanwezig en beslist mee bij het overleg van de jaarlijkse prestatieafspraken tussen de Woongoed Zeeuws Vlaanderen, Clavis, Woonstichting Hulst en de drie Zeeuws Vlaamse gemeentes.

Deze afspraken strekken zich uit over meerdere jaren om een stabiel kader te bieden voor beleidsvoering en investeringen op lange termijn en worden elk jaar opnieuw vastgesteld

In het geval van de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties betekent dit dat zij samen met lokale overheden en andere relevante partijen zoals huurdersverenigingen afspraken maken over hun prestaties

en activiteiten in de regio Zeeuws-Vlaanderen voor meerdere jaren.

Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op nieuwbouwprojecten, renovaties, het verbeteren van de leefbaarheid in bepaalde wijken, het verduurzamen van woningen, enzovoort.

 

Het doel van deze prestatieafspraken is om de samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen en om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in de betreffende regio.

Twee bestuursleden zitten aan bij de afspraken in de Gemeente Sluis, twee in de Gemeente Terneuzen en twee leden wonen de prestatieafspraken in de Gemeente Hulst bij.

 

Zo hopen we de belangen van onze huurders te behartigen.

Terug