Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

HUURVERHOGING 2024

Onlangs viel bij huurders de huurverhogingsbrief in de bus. De huurverhoging is per 1 juli aanstaande 5,3%.

We begrijpen dat dit geen leuke boodschap is. Hieronder leggen we uit waarom deze huurverhoging nodig is en welke maatregelen we nemen om woonlasten van huurders te verlagen.

 

GEWOON GOED WONEN

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders ‘gewoon goed wonen’. Hieronder verstaan we: wonen in een betaalbaar en duurzaam huurhuis dat bij de huurder past en dat staat in een leefbare buurt. De huurverhoging is nodig om de kwaliteit van woningen en buurten op pijl te houden en voor nieuwbouw. De kosten hiervoor stijgen, onder andere doordat materiaal en personeel duurder wordt en rentelasten omhoog gaan. Ook betalen we in verhouding veel belasting aan het Rijk. Over de hoogte van de huurverhoging overlegden we met Stichting Huurdersbelangen (SHB), die hiermee instemde.

MINDER INKOMEN KWIJT AAN HUUR

De maximale huurverhoging wordt elk jaar landelijk vastgesteld. Deze huurverhoging is altijd lager dan de jaarlijkse stijging van het inkomen. Die stijging is dit jaar vastgesteld op 5,8%. Doordat de huurverhoging 5,3% is, zijn de meeste huurders in verhouding een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur. Ook ontvangen huurders met de laagste inkomens extra huurtoeslag na de huurverhoging. Hierdoor betalen zij 1/3e deel of minder van de huurstijging.

TOTALE WOONLASTEN

Aan de huurverhoging kunnen we helaas niets veranderen. Wat we wel doen, is investeren in duurzame en energiezuinige maatregelen om woonlasten te verlagen. Zo isoleren we woningen, maken we deze gasloos en plaatsten we al zonnepanelen op duizenden woningen. Dit leidt tot meer wooncomfort, lagere energielasten én milieuwinst. We berekenen hiervoor geen huurverhoging door.

RECHT OP HUURTOESLAG

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huur, zodat uw woonlasten dalen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet de hoogte van uw inkomen en huur voldoen aan voorwaarden. Denkt u in aanmerking te komen voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening via www.toeslagen.nl/ proefberekening. Veranderingen in uw leven kunnen invloed hebben op de hoogte van uw toeslagen. Verandert bijvoorbeeld uw inkomen of huishoudensgrootte? Geef dit dan zo snel mogelijk door! Op www.toeslagen.nl/pasaan leest u welke wijzigingen u moet doorgeven. Komt u er niet uit? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl/hulp.

EENMALIGE HUURVERLAGING OVER 2023

In 2023 ging voor huurders met een laag inkomen die een woning huren van een woningcorporatie de huur eenmalig omlaag. Heeft u sinds 2022 of 2023 een laag inkomen, dan moet u zelf huurverlaging aanvragen. Dit kan tot en met 30 december 2024. Zie www.woongoedzvl.nl voor meer informatie. Let op! Wordt uw huur verlaagd, hou er dan rekening mee dat uw huurtoeslag ook kan veranderen. Check dit op de website van de Belastingdienst en voorkom dat u later geld moet terugbetalen!

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag

Terug