Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Herbenoeming Piet Kesteloo

In de vergadering van 11 januari herbenoemden we Piet Kesteloo als bestuurslid (penningmeester) van de SHB. Volgens het rooster van aftreden was hij per 16 januari aftredend en herbenoembaar voor een volgende periode van vier jaar. Als penningmeester houdt hij toezicht op onze financiƫn en stelt hij jaarlijks een begroting en een jaarverslag op. We zijn blij dat hij bereid is om zich nog een termijn in te zetten voor de huurders van Woongoed ZVL.

Terug