De organisatie

Statuten

In onze statuten hebben we de basisregels voor onze stichting opgesteld. U kunt hierbij denken aan het aantal bestuursleden, hoe besluiten genomen worden en de bevoegdheden van het bestuur. In 2014 zijn de statuten aangepast aan de gewijzigde regelgeving.

De statuten van onze stichting vindt u hier.

Samenwerkingsovereenkomst

Maandag 19 september 2016 tekenden Paul Nijskens (voorzitter SHB), Willy de Groff (secretaris SHB) en Ralph van dijk (directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding voor het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst waren de veranderingen in de Woningwet 2015.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt, over welke onderwerpen we informatie- advies of instemmingrecht hebben en de (financiƫle) ondersteuning.

Samenwerkingsovereenkomst