Activiteiten

 

Enquete

Begin juni hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de levensloopbestendige woningen in de Finlandstraat in Oostburg en TH.F Blankenstraat in Breskens. Bijna alle bewoners hebben meegedaan aan de enquête. Hartelijk dank daarvoor!

We hebben de antwoorden verzameld en in de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken we de uitkomsten. Deze uitkomsten nemen we ook mee in het overleg met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. 

In de volgende uitgave van het WoongoedNieuws hopen wij u meer te kunnen vertellen over de uitkomst van de enquête. Ook zullen we eind augustus de uitkomsten publiceren op onze website.

 

Kijkje op 'de bouwplaats'

Woensdag 27 juli 2016 hebben enkele SHB-leden, samen met leden van de Maatschappelijke Adviesraad, de Raad van Commissarissen, managers, directie en het secretariaat een rondleiding gehad in de afbouwhal van de firma De Hoop, waar de units klaar staan voor de Finlandstraat. De casco’s waren nog in staat van afbouw, maar er was al goed te zien wat een mooie, fraaie woonhuizen dit gaan worden, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond, onderhoudsvrije kozijnen met draai/kiepramen met ruitverdeling, extra brede deuren t.b.v. rolstoelen, uitstekende isolering en alle leidingen al aangebracht in de fundering, o.a. ook vloerverwarming. Fraaie steenstrips aan de buitenkant, die niet gehakt zijn van hele stenen, maar speciaal geperst, zodat ze niet poreus zijn en dus vochtbestendig.

Ook hoorden we dat deze manier van bouwen volgens een legosteen-methode flexibel is, want demontabel, dus er kan gebouwd worden naar behoefte. Eerst als eengezinswoning, later misschien als studenten- of jongerenhuisvesting. De wanden in het huis kunnen dan verzet worden, dus dan wordt van 1 kamer 2 kamers gemaakt.

Een ander voordeel van deze manier van bouwen is dat de bouw geheel onafhankelijk is van de weersomstandigheden, er wordt immers in een hal gebouwd.

Op de bouwplaats blijft het, na het heien van de palen, rustig totdat de kant-en-klare units geplaatst wordt. Dus geen heen- en weer rijdend bouwverkeer gedurende een lange tijd.

Wij waren allen diep onder de indruk en feliciteerden de bouwer, aannemer en architect met deze manier van bouwen. Ook Woongoed verdient onze felicitatie door dit project aan te durven gaan. Op de dag van de huurder, 1 oktober a.s., kan een kijkje genomen worden in de Finlandstraat te Oostburg om zo’n innovatieve woning te bekijken.

Laura Fekkes, bestuurslid SHB

Training Stichting Huurdersbelangen

Op 18 mei j.l. hebben de leden van de Stichting Huurdersbelangen, samen met leden van de  Woonstichting Hulst, deelgenomen aan een training gegeven door Atrive.

 

Inhoudelijk werden de veranderingen voor huurdersorganisaties besproken en ook andere ontwikkelingen waar de corporatie rekening mee moet houden.

 

Zoals al eerder ondervonden (vorig jaar vond er ook een training door Atrive plaats) werd deze training op een duidelijke en voor iedereen te begrijpen manier gegeven.

Over en weer werden veel vragen gesteld en we kunnen terugkijken op een leerzame, maar ontspannen dag.

Laura Fekkes, bestuurslid SHB

Contact met de achterban

De Stichting Huurdersbelangen komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Wij vinden het belangrijk om de stem te horen van de huurders. Helaas is de opkomt voor de jaarlijkse huurdersbijeenkomsten minimaal. Dat is reden voor ons te kijken naar een andere manier om in contact te treden met de bewoners. Via deze website houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.