Spring naar hoofd-inhoud

Laura Fekkes-Smulders, Koewacht

Ik ben Laura Fekkes-Smulders, afkomstig uit ‘Holland’. Sinds 2009 woon ik ‘op de Koewacht’. Een fijn, rustig dorp waar ik met veel plezier woon.

In 2012 werd ik huurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en in het najaar van 2014 zag ik de advertentie van de SHB dat zij nieuwe bestuursleden zochten. Als huurder wil ik mij graag inzetten voor medehuurders. Zodoende meldde ik mij aan en trad ik per 1 januari 2015 aan als bestuurslid en later als secretaris. In de afgelopen jaren volgde ik cursussen en vertegenwoordigde ik de huurders bij de prestatieafspraken met de gemeente. Binnen het bestuur spraken we af dat iedereen zich verder specialiseert in een bepaald onderwerp.  De punten die extra aandacht behoeven zijn: sloop en nieuwbouw, klachtenafhandeling, prestatieafspraken. Omdat er enige bestuurswisselingen waren en de zoektocht naar nieuwe bestuursleden weinig resultaat oplevert, zijn nog niet alle plannen verwezenlijkt. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk en er zitten maar 24 uur in een etmaal.

In gesprek met de huurder
De SHB verstuurde onlangs een enquête aan inwoners van nieuwe, levensloopbestendige woningen in Breskens en Oostburg. Een aantal bewoners gaven aan een persoonlijk gesprek met ons te willen. Inmiddels voerden we twee gesprekken. Hieruit zijn behoorlijk wat verbeterpunten naar voren gekomen waarmee wij weer verder kunnen. Op de planning staan nog meer bezoeken aan bewoners. Plannen zijn er genoeg binnen de SHB. De uitvoering hiervan zal makkelijker zijn als er reacties komen op de nog openstaande vacature van bestuurslid. Dan zijn we met vijf bestuursleden en één onafhankelijk voorzitter. Dit is een mooie samenstelling om onze doelen te verwezenlijken.

Laura Fekkes-Smulders