In gesprek met......

Voorzitter Paul Nijskens:
groot hart voor de sociale huursector

Onafhankelijk voorzitter Paul Nijskens van Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen blijft nog ruim een half jaar in functie. Daarna krijgt iemand anders de voorzittershamer. Het zal wennen worden. Sinds het midden van de jaren tachtig is deze inwoner uit Kloosterzande, in het dagelijks leven werkzaam als bode bij de gemeente Hulst, nauw betrokken bij het wel en wee van de ‘woningbouw’. 
In 1985 werd hij lid van de plaatselijke bewonerscommissie van de toenmalige RZVW. Er stond een flink renovatieproject op stapel en Paul Nijskens wilde daar graag z’n zegje over doen. Z’n enthousiasme viel op. Hij werd lid van de bewonerscontactraad van de RZVW. In het jaar 1994 volgde hij Piet Everaert op als voorzitter. Eind jaren negentig werd de bewonersraad getransformeerd in een onafhankelijke Stichting Huurdersbelangen RZVW. Paul bleef voorzitter, ook toen RZVW per 1 januari 2006 met de AWZV fuseerde in Woongoed ZVL.  
Zijn positie in het bestuur is uniek. Paul Nijskens is de enige niet huurder in het bestuur van de stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. ,,Statutair is dat mogelijk’’, vertelt Paul Nijskens. ,,Ik ben een onafhankelijk voorzitter, maar wel met een groot hart voor de sociale huursector. Ik heb immers zelf lang gehuurd.’’
De stichtingsvoorzitter stelt vast dat de huurders de voorbije jaren  mondiger zijn geworden. Paul Nijskens: “Wie klaagt wil snel antwoord. Men moet zich daarbij realiseren dat sommige zaken tijd vragen om uit te zoeken. Huurders kunnen ervan verzekerd zijn dat we serieus naar alles kijken.” Voor de ondersteuning vanuit de woningcorporatie heeft Paul Nijskens niets dan lof.
In een krimpgebied als Zeeuws-Vlaanderen moet je als corporatie een ander beleid voeren dan in snelgroeiende regio’s in de Randstad. “Als we het over nieuwbouw hebben zal hier het accent de komende jaren liggen op levensloopbestendige woningen. Ons gebied vergrijst.’’ Ook duurzaamheid (zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen) vormt momenteel een hot issue.
Een aantal keren per jaar zit het stichtingsbestuur om tafel  met directeur-bestuurder Ralph van Dijk. Paul Nijskens omschrijft hem als een ‘zeer kundig man’. Over alles kan worden gepraat, aldus de SHB-voorzitter. Dat er kritische vragen worden gesteld in het periodieke overleg met de directeur-bestuurder vindt Paul Nijskens niet meer dan logisch. ,,Dat is onze taak.’’
Een tijdrovende klus, onafhankelijk voorzitter? “Qua tijd valt het reuze mee. Het kost me gemiddeld een halve dag per week.”
In het SHB-bestuur is inmiddels een nieuw lid voorgedragen. Het is Lilian de Feber uit Heikant.
Paul Nijkens: “Het is de bedoeling dat alle Zeeuws-Vlaamse regio’s vertegenwoordigd zijn in ons bestuur. Daarom zijn we nu specifiek op zoek naar een huurder uit West-Zeeuws-Vlaanderen die ons bestuur wil komen versterken.” Het is een vrijwilligersjob. Men ontvangt wel een onkostenvergoeding.