Bestuursleden gezocht

De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen behartigt de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie.

 

Wij zijn op zoek naar twee bestuursleden om ons team te versterken.

 

Wilt u ook actief meepraten?

Vindt u het belangrijk dat de mening van huurders gehoord wordt en wilt u meepraten over onderwerpen die alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen raken? Dan is dit uw kans!

 

Wat vragen wij van u?

Wij zoeken mensen die:

- hart hebben voor huurdersbelangen en interesse voor volkshuisvesting in het algemeen;

- goede schriftelijke, communicatieve en sociale vaardigheden hebben;

- in een team kunnen functioneren;

- bereid zijn deeltaken in het bestuur op zich te nemen. De taakverdeling binnen het bestuur wordt afgesproken afhankelijk van de belangstelling en expertise van de leden;

- het volgen van cursussen op het gebied van volkshuisvesting behoort tot de mogelijkheden.

De enige voorwaarde is dat u huurt van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en u voldoende tijd vrij kunt maken voor het bijwonen van de vergaderingen. Deze vergaderingen vinden voornamelijk 's avonds plaats in Axel of Terneuzen. De SHB vergadert gemiddeld één keer per maand (behalve in de zomermaanden) en voert ongeveer vier keer per jaar overleg met de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Het volgen van cursussen op het gebied van volkshuisvesting behoort tot de mogelijkheden.

 

Voor deze vrijwilligersfunctie ontvangt u een onkostenvergoeding.

 

We hechten veel belang aan goede en voldoende aanspreekpunten evenwichtig verdeeld over de regio. Daarom roepen we in het bijzonder huurders uit de gemeente Sluis en Hulst op zich kandidaat te stellen.

 

Belangstelling?

Wij zien uw schriftelijke reactie graag voor 20 april 2018 tegemoet. U kunt uw reactie per email sturen aan info@shbwoongoedzvl.nl of Stichting Huurdersbelangen, p/a Postbus 269, 4530 AG Terneuzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Paul Nijskens, tel. 06-12995041