Vacatures SHB

Voorzitter en bestuurslid gezocht

De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen behartigt de  belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie.

Wilt u ook actief meepraten?

Vindt u het belangrijk dat de mening van huurders gehoord wordt en wilt u meepraten over onderwerpen die alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen raken? Dan is dit uw kans! Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid om ons team te versterken. Voor beide functies geldt dat u een onkostenvergoeding ontvangt. Kijk hier voor een actueel interview met de huidige voorzitter, Paul Nijskens, en de penningmeester Hans Hegeman.

Voorzitter

Als voorzitter bent u onafhankelijk en mag u dus geen huurder zijn van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. U vertegenwoordigt de SHB, heeft de algemene leiding over vergaderingen, bereidt deze samen met de secretaris voor en draagt zorg voor naleving van besluiten en regelingen. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Bestuurslid

Als bestuurslid bent u juist wel huurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. U kunt zich daardoor goed inleven in de belangen van de huurder en weet wat hij of zij belangrijk vindt. Dit vertaalt u, samen met de overige bestuursleden, in acties van de SHB. We hechten veel belang aan goede en voldoende aanspreekpunten, evenwichtig verdeeld over de regio. Daarom roepen we in het bijzonder huurders uit de gemeente Sluis op zich kandidaat te stellen.

Wat vragen wij van u?

Wij zoeken mensen die:  

  • hart hebben voor huurdersbelangen en interesse voor volkshuisvesting in het algemeen;
  • goede schriftelijke, communicatieve en sociale vaardigheden hebben;
  • in een team kunnen functioneren;
  • bereid zijn deeltaken in het bestuur op zich te nemen. De taakverdeling binnen het bestuur wordt afgesproken afhankelijk van de belangstelling en expertise van de leden;
  • kennis van financiën hebben;
  • tijd vrij kunnen maken voor het bijwonen van de vergaderingen. Deze vergaderingen vinden meestal 's avonds plaats in Axel of Terneuzen. De SHB vergadert gemiddeld één keer per maand (behalve in de zomermaanden) en voert ongeveer vier keer per jaar overleg met de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.  

Het volgen van cursussen op het gebied van volkshuisvesting behoort tot de mogelijkheden. 

We hechten veel belang aan goede en voldoende aanspreekpunten evenwichtig verdeeld over de regio. Daarom roepen we in het bijzonder huurders uit de gemeente Sluis op zich kandidaat te stellen. 

Belangstelling?

Wij zien uw schriftelijke reactie graag voor 8 december 2017 tegemoet. U kunt uw reactie per email sturen aan info@shbwoongoedzvl.nl , of Stichting Huurdersbelangen, p/a Postbus 269, 4530 AG  Terneuzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hans Hegeman, tel. 0115-563289