Schadevergoeding Gluurverhoging

Huurders die in de periode juli 2013 tot april 2016b een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) hebben gehad, kunnen een schadeclaim indienen bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Woonbond.nl 

Afscheid voorzitter

Op 1 juli 2018 nam Paul Nijskens afscheid als technisch voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Paul heeft zich ruim 33 jaar ingezet voor de belangen van de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Eerst als lid van de bewonerscommissie in Kloosterzande en later als onafhankelijk voorzitter van de SHB.

Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet, toewijding en bijdrage aan de ontwikkeling van de huurdersorganisatie.

Peter Kienhuis nam de voorzittershamer van hem over.

Stichting Huurdersbelangen
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst SHB

Maandag 19 september tekenden Paul Nijskens (voorzitter SHB), Willy de Groff (secretaris SHB) en Ralph van dijk (directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding voor het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst waren de veranderingen in de Woningwet 2015.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt, over welke onderwerpen we informatie- advies of instemmingrecht hebben en de (financiƫle) ondersteuning.

Samenwerkingsovereenkomst


Woningwet 2015

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In de nieuwe wet staan aangescherpte regels over het taakgebied van de woningcorporaties  en het toezicht. Daarnaast is met de vernieuwde Woningwet de positie van de huurdersorganisaties fors verbeterd. Met meer rechten en extra mogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Huurdersorganisaties zijn volwaardig partij bij de prestatieafspraken.

  • Minimaal een derde van de leden van de Raad van Commissarissen wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie

  • Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies.

  • Het wordt mogelijk een huurdersraadpleging te houden.

  • Het recht op financiering van huurdersorganisatie wordt beter vastgelegd.

  • Huurdersorganisaties krijgen meer scholingsmogelijkheden.

  • Corporaties moeten overleg voeren met huurderorganisaties en bewonerscommissie over de voorgenomen werkzaamheden in de eerstvolgende vijf jaar.