Afscheid voorzitter

Op 1 juli 2018 nam Paul Nijskens afscheid als technisch voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Paul heeft zich ruim 33 jaar ingezet voor de belangen van de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Eerst als lid van de bewonerscommissie in Kloosterzande en later als onafhankelijk voorzitter van de SHB.

Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet, toewijding en bijdrage aan de ontwikkeling van de huurdersorganisatie.

Peter Kienhuis nam de voorzittershamer van hem over.

Stichting Huurdersbelangen


Vervolgtraining

Op 10 oktober hebben wij als Stichting Huurdersbelangen een vervolgtraining gehad om onze kennis verder uit te breiden. Deze training was samen met de huurdersorganisaties van Clavis en Woonstichting Hulst.

Verscheidene onderwerpen kwamen aan bod, o.a.

 • huisvesting van ouderen, het langer zelfstandig wonen, de doorstroom naar levensloopbestendige woningen, welke instrumenten woningcorporaties hebben ontwikkeld om deze doorstroom te realiseren en wat er zou kunnen werken in Zeeuws Vlaanderen.
  Wij gaan dit zeker op de agenda zetten voor een vergadering met Woongoed.
 • onderverhuur en/of inwoning, inleiding over de verschillende termen onderhuur, medehuur, samenwonen, inwonen en de bedoeling van deze regelgeving.
 • communicatie, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed in de communicatie met de individuele huurders. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden is dit ook zeker een agendapunt voor een volgende vergadering met Woongoed.

Tot slot hebben we, samen met de twee andere huurdersorganisaties, gesproken over de rol en positie van huurdersorganisaties en hun imago. Vooral de bekendheid is nog steeds niet optimaal en daar ligt een uitdaging om die te verbeteren.

Het was een vermoeiende, maar productieve, dag. Bij deze samenkomst met de twee andere huurdersorganisaties bleek dat er veel overeenkomsten waren en dat vooral communicatie een verbeterpunt is.

Laura Fekkes, secretaris

 

 

 

 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst SHB

Maandag 19 september tekenden Paul Nijskens (voorzitter SHB), Willy de Groff (secretaris SHB) en Ralph van dijk (directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding voor het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst waren de veranderingen in de Woningwet 2015.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt, over welke onderwerpen we informatie- advies of instemmingrecht hebben en de (financiƫle) ondersteuning.

Samenwerkingsovereenkomst


Woningwet 2015

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In de nieuwe wet staan aangescherpte regels over het taakgebied van de woningcorporaties  en het toezicht. Daarnaast is met de vernieuwde Woningwet de positie van de huurdersorganisaties fors verbeterd. Met meer rechten en extra mogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Huurdersorganisaties zijn volwaardig partij bij de prestatieafspraken.

 • Minimaal een derde van de leden van de Raad van Commissarissen wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie

 • Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies.

 • Het wordt mogelijk een huurdersraadpleging te houden.

 • Het recht op financiering van huurdersorganisatie wordt beter vastgelegd.

 • Huurdersorganisaties krijgen meer scholingsmogelijkheden.

 • Corporaties moeten overleg voeren met huurderorganisaties en bewonerscommissie over de voorgenomen werkzaamheden in de eerstvolgende vijf jaar.