Algemene informatie

De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (SHB) vormt de formele vertegenwoordigster van de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De SHB komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Regelmatig vindt overleg plaats met de woningstichting over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud, renovatie, sloop etc.

Meer weten of een actieve rol spelen in het behartigen van belangen van de huurders? Wij vertellen u er graag meer over. Mail naar info@shbwoongoedzvl.nl