Algemene informatie

De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (SHB) vormt de formele vertegenwoordigster van de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De SHB komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Regelmatig vindt overleg plaats met de woningstichting over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud, renovatie, sloop etc.

Meer weten of een actieve rol spelen in het behartigen van belangen van de huurders? Wij vertellen u er graag meer over. Mail naar info@shbwoongoedzvl.nl


Vacature Bestuursleden SHB

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen om per 1 januari 2018 ons team te versterken.

Bent u huurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en wilt u meepraten over  onderwerpen die alle huurders raken? Dan is een bestuursfunctie bij de SHB misschien iets voor u!

Kijk hier voor meer informatie.


Nieuwsbrief

Binnenkort op de mat: de nieuwsbrief SHB!

In de nieuwsbrief SHB geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Wat hebben we bereikt in 2016 en wat staat er voor 2017 nog op de agenda?

Klik hier voor de digitale versie