Algemene informatie

De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (SHB) vormt de formele vertegenwoordigster van de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De SHB komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Regelmatig vindt overleg plaats met de woningstichting over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud, renovatie, sloop etc.

Meer weten of een actieve rol spelen in het behartigen van belangen van de huurders? Wij vertellen u er graag meer over. Mail naar info@shbwoongoedzvl.nl


Vacatures

Stichting Huurdersbelangen (SHB) behartigt en vertegenwoordigt de belangen van huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid die ons team willen versterken

Als voorzitter bent u onafhankelijk en mag u dus geen huurder zijn van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Als bestuurslid bent u juist wel huurder van de woningcorporatie. We roepen in het bijzonder huurders uit de gemeente Sluis op zich kandidaat te stellen.

Voor beide functies geldt dat u een onkostenvergoeding ontvangt.

Heeft u hart voor huurdersbelangen en interesse in volkshuisvesting in het algemeen? Kijk dan hier voor meer informatie en reageer vr 08 december 2017.Nieuwsbrief

Binnenkort op de mat: de nieuwsbrief SHB!

In de nieuwsbrief SHB geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Wat hebben we bereikt in 2016 en wat staat er voor 2017 nog op de agenda?

Klik hier voor de digitale versie